Financieel

De koers van Ethereum in juni

Deze Ethereum-voorspelling gaat over het groeipotentieel op lange termijn van Ether. Kan ’s werelds op een na grootste cryptocurrency zijn positie in de komende 5 jaar behouden of zelfs verbeteren? Wat zijn de argumenten voor en tegen? Het toekomstige potentieel van Ethereum kan enorm zijn. Sommige stemmen spreken ook van Internet 3.0, het Internet of […]

Verdeling erfenis

Hoe komt de beschikking mortis causa (testament, testament, erfrecht) tot stand? Afgezien van bepaalde bijzondere gevallen (art. 4:97-107 BW) kan een testament in beginsel alleen door een notaris worden opgemaakt of met de hand worden geschreven en in bewaring worden gegeven aan een notaris (art. 4:94 BW. Gezamenlijke testamenten zijn niet toegestaan ​​(artikel 4:93 BW). […]

Schuiven naar boven